Chả chay

Chả chay

40.000₫

Mô tả ngắn:

Thành phần: đạm lúa mỳ, gia vị thực dưỡng. Cách dùng: Rán chín và sử dụng

  • Thành phần: đạm lúa mỳ, gia vị thực dưỡng.
  • Cách dùng: Rán chín và sử dụng
Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt