Tương cổ truyền

Tương cổ truyền

20.000₫

Mô tả ngắn:

Tương được làm từ đậu tương ta không biến đổi gien, mang vị ngọt đậm đà của tương truyền thống.

Tương được làm từ đậu tương ta không biến đổi gien, mang vị ngọt đậm đà của tương truyền thống.

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt