Hạt mix các vị

Hạt mix các vị

175.000₫

Mô tả ngắn:

Gói trộn các loại hạt óc chó, hạnh nhân, mắc ca, hạt bí, hạt điều

Gói trộn các loại hạt óc chó, hạnh nhân, mắc ca, hạt bí, hạt điều

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt